Vrouwenochtend

In Het Kompas worden speciale ochtenden voor vrouwen gehouden. De bijeenkomsten worden geleid door vrouwen die als vrijwilliger verbonden zijn aan Het Kompas.

We beginnen met een kopje koffie met iets lekkers en praten gezellig bij. Daarna gaan we met elkaar een Bijbelstudie doen. We hebben het afgelopen jaar gedeeltes uit het Oude Testament behandeld waarin iets wordt gezegd over de komst van de Jezus, de Verlosser. Het komende seizoen willen we diverse thema’s behandelen.

In verband met corona is de ochtend beperkt van opzet: de lunch is vervallen en per keer worden er slechts drie dames uitgenodigd. Er is ook één vrijwilliger aanwezig. We beginnen om 10.30 en sluiten om 12.00 uur af.

We zien allemaal uit naar het moment dat we weer een grotere groep kunnen ontvangen. Zodra dit mogelijk is, vermelden we dat op onze website.

Wilt u graag een keer komen kijken? Dat kan, graag zelfs!

Meldt u zich gerust aan via vrouwen@kompasscheveningen.nl

U bent van harte welkom!

foto_5748.jpgfoto_5746.jpgfoto_5747.jpgfoto_1930.jpg