Vrouwenochtend

In Het Kompas worden speciale ochtenden voor vrouwen gehouden. De bijeenkomsten worden geleid door vrouwen die als vrijwilliger verbonden zijn aan Het Kompas.

We beginnen met een kopje koffie met iets lekkers en praten gezellig bij. Daarna gaan we met elkaar een Bijbelstudie doen. We hebben het afgelopen jaar gedeeltes uit het Oude Testament behandeld waarin iets wordt gezegd over de komst van de Jezus, de Verlosser.
Dit seizoen behandelen we diverse thema’s. Na de Bijbelstudie gebruiken we gezamenlijk een heerlijke lunch. 

Wilt u graag een keer komen kijken? Dat kan, graag zelfs!

Meldt u zich gerust aan via vrouwen@kompasscheveningen.nl

U bent van harte welkom!

foto_5748.jpgfoto_5746.jpgfoto_5747.jpgfoto_1930.jpg