Nieuw bericht

Mijn pijn in het hart moeten we de activiteiten van Het Kompas toch weer tijdelijk stopzetten n.a.v. de maatregelen van de overheid van afgelopen 14 december.

Dit zal tot tenminste 19 januari van kracht zijn.

- Inloop gaat dicht. Wel is het mogelijk om na een persoonlijke afspraak met Marco van Velden langs te komen voor een gesprek met een kop koffie. Hierbij geldt het maximum aantal bezoekers van 2 personen.

- Vrouwenochtend: er zal geprobeerd worden om digitaal iets te organiseren. Heeft u interesse om mee te doen? Mail naar info@kompasscheveningen.nl

- Maaltijd gaat niet door.

- Crea-ochtend gaat niet door, maar er zal weer een doe-het-zelf pakketje klaargemaakt worden. U kunt zich opgeven om deze ook te ontvangen via info@kompasscheveningen.nl

- Fysiek Bijbelleesuur gaat niet door.

- Online Bijbelleesuur blijft doorgaan, zoals gepland. U kunt zich hiervoor opgeven via marco@kompasscheveningen.nl

Op het mededelingenbord aan het hek en via de website zullen we de actuele informatie over opening e.d. plaatsen.

Graag hadden we met de Kerstdagen voor de wijk open geweest. Helaas kunnen we elkaar niet fysiek ontmoeten. Toch blijven we telefonisch (06-40273704) en digitaal bereikbaar (info@kompasscheveningen.nl).

En in de gebeden denken we ook aan jullie. God ziet vanuit Zijn woonplaats in de hemel neer in ieder huis en ieder hart. En naar deze aarde stuurde Hij Zijn eigen Zoon Jezus Christus. Om een plan van verlossing en vrede uit te werken. Hij roept ook u en jou om naar Hem terug te komen!

Goede en gezegende feestdagen gewenst en hopelijk snel weer tot ziens!